You have no items in your shopping cart.

|

Policy

 

การบริการหลังการขาย (After Sales and Services)


ทางร้านเรามีบริการขยาย size ชุบสี และ แต่งพื้นผิว (พ่นทราย และ ทำขนแมว)  ** เฉพาะสินค้าที่ได้ซื้อกับทางเราเท่านั้น**
โดยทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าก่อนการให้บริการก่อนทุกครั้ง

 

1. การขยาย size และ แกะสลักชื่อ

แหวนเพชร และ แหวนพลอย

- ทางร้านเรามีบริการขยาย size และ แกะสลักชื่อด้านในแหวนให้ ฟรี (ในกรณีที่แหวนยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่บิดเบียวหรือ
  บางจนเกินกว่าที่จะทำได้ เพราะอาจมีผลต่อความแข็งแรงของแหวน)

โดยปกติแล้ว ถ้าท่านต้องการตัดต่อ size แหวน เราขอแนะนำให้ท่านเข้ามารับบริการที่ร้านโดยตรง เนื่องจากท่านสามารถรอรับได้ทันที
   เพราะขั้นตอนการขยายsize แหวนจะใช้เวลาไม่เกิน 30 – 45 นาที


เครื่องประดับอื่นๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ

- สำหรับการทำ size ของ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไลข้อมือ รบกวนให้ท่านติดต่อกับทางร้านโดยตรง เนื่องจากเครื่องประดับบางชนิด
  อาจจะขยาย size ได้นิดหน่อย หรือ อาจจะไม่สามารถทำได้เลย ขึ้นอยู่กับสภาพของชิ้นงาน หรือ รูปแบบ ต้องสั่งทำใหม่เท่านั้น
  เพราะอาจจะมีผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน และ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ใช้เวลาในการทำประมาณ 5 – 14 วัน (ไม่รวมเวลาในการจัดส่งสินค้าคืน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ ความยากง่ายของชิ้นงาน

 

2. ชุบสี และ แต่งพื้นผิวของตัวเรือน

- ทางร้านเรามีบริการ ชุบสีไม่ว่าจะเป็นชุบทอง ชุบทองขาว และ การแต่งพื้นผิว (พ่นทราย หรือ ทำขนแมว) บนเครื่องประดับทุกชนิด ให้ ฟรี
  (ในกรณีที่เครื่องประดับชิ้นนั้นยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่บิดเบียว หรือ บางจนเกินกว่าที่จะทำได้ เพราะอาจมีผลต่อความแข็งแรงของ
  เครื่องประดับ)

  ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษากับทางร้านก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจจะมีข้อจำกัดบางประการ

- ส่วนการชุบสี หรือ การแต่งพื้นผิว (พ่นทราย หรือ ทำขนแมว) บนเครื่องประดับทุกชนิด จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน (ไม่รวมเวลาในการจัดส่งสินค้าคืน)

 

หากท่านไม่สะดวกที่จะนำสินค้ามารับบริการจากทางร้านเราโดยตรง ท่านสามารถทำได้ดังนี้

แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ของท่านที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งรหัสสินค้ามายังร้านเราก่อน ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 วัน

ทำการจัดส่งสินค้าที่ต้องการจะ ขยาย size ชุบสี และ แต่งพื้นผิว มายังที่ร้าน Petch Panich โดยจัดสงแบบ EMS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
  อีกทั้งท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายจัดส่งสอนค้ามายังร้าน Petch Panich และรวมถึงค่าจัดส่งสินค้ากลับไปยังที่อยู่ของท่านอีกด้วย
  (ทางร้านจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ท่านทราบภายหลัง)

ท่านสามารถจัดส่งสินค้ามารับบริการได้ที่ :  ร้าน เพชรพาณิชย์  160 ถนน พาหุรัด แขวง วังบูรพาฯ เขต พระนคร กทม. 1020

เมื่อรับสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะทำการตรวจสภาพสินค้าก่อนการให้บริการทุกครั้ง ทั้งนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดและสูญหาย
  ใดๆที่เกิดขึ้น
จากการที่ท่านส่งสินค้ากลับมายังร้านเราในทุกกรณี

หากสินค้าที่ท่านส่งมานั้น ไม่ใช่สินค้าที่ซื้อจากทางร้าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในทุกรณี และ ทางร้านจะติดต่อให้ท่านมารับสินค้ากลับคืนต่อไป

 

หมายเหตุ : 

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษากับทางเราก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางชนิดอาจจะมีข้อจำกัดบางประการ และ เพื่อประหยัดเวลาในการเดิน หรือ ส่งสินค้ามายังที่ร้าน

 

 

 

การรับประกันสินค้าและ การเปลี่ยนคืนสินค้า (Return and Replacement)

 

1. การรับประกันสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าของแท้ ที่ดี มีคุณภาพ และ ได้รับการรับรองจากนักอัญมณีศาสตร์ ที่ได้จบหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (G.G program)จากสถาบันที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่รู้จักระดับโลกอย่าง GIA (Gemological Institute of America) ทางร้านจะออกใบรับประกันคุณภาพสินค้า (Certificate) เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าที่ท่านได้เลือกซื้อทุกครั้ง

 

2. การเปลี่ยนคืนสินค้า

ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า สามารถทำได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีที่ท่านซื้อสินค้าด้วยเงินสด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางร้านโดยตรง โดยไม่ผ่าน paysbuy (ท่านสามารถติดต่อหรือปรึกษาทางร้านได้)

การเปลี่ยนสินค้า

a.) หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะหัก 15% ของมูลค่าที่ท่านซื้อ ตามในใบรับประกัน

b.) สินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนนั้น จะต้องมีมูลค่าที่สูงกว่าสินค้าเดิมที่ซื้อไปเท่านั้น

c.) หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า สินค้าเดิมที่ท่านซื้อ ทางร้านจะไม่ชดเชยส่วนต่างเป็นเงินให้

d.) ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่าท่านซื้อแหวนไปในราคา 1000 บาท เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นต่างหู ซึ่งมีราคา 2000 บาท
     แหวนนั้นจะถูกหัก 15% เหลือมูลค่า 850 บาท ดังนั้นท่านจะเพิ่มเงินอีก 1150 บาท สำหรับต่างหูคู่ใหม่

 

 

การคืนสินค้า

a.) หากท่านต้องการคืนสินค้า ทางร้านจะหัก 30% ของมูลค่าที่ท่านซื้อ ตามในใบรับประกัน

b.) ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่าท่านซื้อแหวนไปในราคา 1000 บาท เมื่อท่านต้องการคืนสินค้าจะมีมูลค่า 700 บาท

 กรณีที่ท่านซื้อสินค้าโดยผ่าน paysbuy

 การเปลี่ยนสินค้า

 a.) หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะหักค่าธรรมเนียม 5% (ค่าการใช้บริการผ่าน Paysbuy) ของมูลค่าสินค้าที่ท่านซื้อเสียก่อน
      แล้วจึงหักอีก 15% จากมูลค่าของสินค้าหลังจากหักค่าธรรมเนียม
 

 b.) สินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนนั้น จะต้องมีมูลค่าที่สูงกว่าสินค้าเดิมที่ซื้อไปเท่านั้น 

 c.) หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า สินค้าเดิมที่ท่านซื้อ ทางร้านจะไม่ชดเชยส่วนต่างเป็นเงินให้

 d.) ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่าท่านซื้อแหวนไปในราคา 1000 บาท เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นต่างหู ซึ่งมีราคา 2000 บาท
      แหวนนั้นจะถูกหักค่าธรรมเนียม 5% ของมูลค่าสินค้าที่ท่านซื้อเสียก่อน คือ 50 บาท สินค้าจะเหลือมูลค่า 950 บาทแล้วจึงหักอีก 15%
      เหลือมูลค่า 808 บาท ดังนั้นท่านจะเพิ่มเงินอีก 1192 บาท สำหรับต่างหูคู่ใหม่

 

การคืนสินค้า

 a.) หากท่านต้องการคืนสินค้า ทางร้านจะหักค่าธรรมเนียม 5% (ค่าการใช้บริการผ่าน Paysbuy) ของมูลค่าสินค้าที่ท่านซื้อเสียก่อน
      แล้วจึงหักอีก 30% จากมูลค่าของสินค้าหลังจากหักค่าธรรมเนียม

 b.) ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่าท่านซื้อแหวนไปในราคา 1000 บาท เมื่อท่านต้องการคืนสินค้า จะถูกหักค่าธรรมเนียม 5% ของมูลค่าสินค้าที่ท่าน
      ซื้อ
เสียก่อนคือ 950 บาท แล้วจึงหักอีก 30% เหลือมูลค่า 665 บาท

 

 

หมายเหตุ : 

- หากท่านต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า กรุณานำสินค้ามาเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่ร้านของเราเท่านั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเปลี่ยนคืนในวิธีอื่นๆ
  ทุกกรณี

- เอกสารในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ, ใบรับประกันสินค้าที่ทางร้านออกให้ มาด้วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน หรือ คืน สินค้า

- หากเครื่องประดับเพชรหรือพลอที่ท่านซื้อมีใบเซอร์ จาก lab ของเมืองนอก เช่น GIA HRD กรุณานำมา พร้อมกับใบรับประกันสินค้าของที่ร้านด้วยทุกครั้งที่มี
  การเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

- หากสินค้าชำรุด เช่น เพชรหรือพลอย บิ่น กระเทาะ สลับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ตัวเรื่อน สึกจนเกินไป จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนตามเงื่อนไขข้างต้น แต่จะประเมิน
  ราคาเปลี่ยนคืนสินค้าตามสภาพของสินค้า

- ทางร้านไม่รับคืนสินค้าประเภท

1. สร้อยคอทองคำ Italy 18K หรือ เครื่องประดับทองคำ/ทองคำขาว ที่ไม่มีเพชรประดับ

2. เพชร/พลอยร่วงแท้ (มีใบเซอร์จาก GIA HRD AIGS) ที่ยังไม่ได้เข้าตัวเรือน

3. สร้อยมุก (สร้อยคอ หรือ สร้อยข้อมือ) เนื่องจากมีความเปราะบาง อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย

4. สินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

5. ไม่รับประกันสินค้าที่เป็นงานสั่งทำพิเศษ หรือ เครื่องประดับที่ลูกค้านำเพชรพลอยมาเอง

6. สินค้าไม่ตรงกับใบรับประกันที่ที่ทางร้านออกให้

 

*Petch Panich Jewelry ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า