You have no items in your shopping cart.

|

Shipping

 

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ความปลอดภัยของสินค้า และ การจัดส่งที่ตรงเวลา Petch Panich ได้เลือกใช้ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่ยอมรับระดับสากล อย่าง DHL และ FEDEX ซึ่งมีสาขาในหลายพื้นที่ และ หลายประเทศ และ ทำการส่งแบบลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่ง ถึงมือลูกค้าจริงๆ เพราะจะมีการเซ็นรับสินค้าทุกครั้งเท่านั้น จึงจะจบกระบวนการในการจัดส่ง

 

 

ขั้นตอนในการจัดส่งสินค้า

 1. หลังจากที่ลูกค้าทำการชำระเงินผ่านทาง Paysbuy และ ทำการยืนยันการชำระเงินกับทางร้านเสร็จเรียบร้อย ทางร้านจะทำการเช็คสินค้า 
     และเริ่มจัดส่งใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

 

a.) กรณีที่ไม่มีการแก้ไขสินค้าใดๆ หรือ มีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย เช่น ตัดต่อ size ของแหวน, ชุบสี, สลักชื่อย่อ – ทางร้านจะพร้อมทำการจัดส่งสินค้า
     ไปยังผู้ให้บริการด้านการจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ  
 (เวลาที่ใช้ในการแก้ไข – เวลาที่ถึงผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง)

b.) กรณีที่มีการแก้ไขสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือว่า จำเป็นจะต้องผลิตใหม่ – ทางร้านจะต้องใช้เวลาในผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ หรือ แก้ไขสินค้าเป็น
     จำนวนมาก เป็นเวลาประมาณ 10 -14 วันทำการ จึงจะพร้อมทำการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง  
     (เวลาที่ใช้ในการแก้ไข / ผลิตใหม่ – เวลาที่ถึงผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง) 

 

 
2. ทางร้านจะทำการส่ง Tracking no. หรือ Code ที่ใช้ในการติดตามสินค้าไปยังลูกค้าหลังที่ส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการด้านการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ตามที่อยู่
    ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทาง Website  ท่านสามารถตรวจสอบ และ ติดตามสินค้าได้จากผู้ให้บริการด้านการจัดส่งตาม link ด้านล่างนี้ 

 

a.)  DHL         :    http://www.dhl.co.th/th/express/tracking.html


b.) FEDEX     :     https://www.fedex.com/apps/fedextrack/?action=track&cntry_code=th_thai

 

3. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า (ระหว่างผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง – ลูกค้า)  จะขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง  ซึ่งถ้ายิ่งสถานที่รับอยู่ไกล
    การจัดส่งจะยิ่งใช้เวลานานตามลำดับ4. 
เมื่อสินค้าไปส่งถึงท่าน จะต้องทำการเซ็นต์ชื่อเพื่อรับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง และ รับสินค้าเพื่อเป็นการจบกระบวนการในการจัดส่ง

 หมายเหตุ :

หากท่านไม่ได้รับสินค้า หรือ รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อทางร้านได้ที่ 02 222 1684 เพื่อที่ทางร้านจะประสานงานติดต่อกับผู้ให้บริการด้านการจัดส่งให้ และแจ้งข้อมูลกลับไปยังลูกค้าอีกที